Ngày một giấc mơ ra đời

Ngày một giấc mơ ra đời

Ngày 14/7 sẽ tròn một năm blog Form Your Soul ra đời. Tính cả bài viết này thì mới có 97 bài được đăng, số lượng view khiêm tốn và rất nhiều khó khăn gặp phải nhưng chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ dừng hẳn việc viết blog. Form

Continue Reading