Góc khuất của sự vĩ đại

Mặt trái của sự vĩ đại

Pablo Picasso là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông cũng là người luôn coi mình như là người mời học việc trong thế giới nghệ thuật.

Gần đây, tôi tới tham dự một buổi triển lãm của Picasso. Điều làm tôi ấn tượng

Continue Reading