Productivity là gì và làm thế nào để cải thiện năng suất công việc?

năng suất làm việc

“Productivity, productivity, productivity!”, “Em phải cải thiện productivity của mình lên?”, “Tớ đang áp dụng vài kỹ thuật để cải thiện Productivity của mình?”, “Dạo này productivity giảm quá, đang nghĩ cách để cải thiện đây?”, “10 ways to improve your productvity?”…

Có lẽ bạn đã nghe nhiều tới từ

Continue Reading