Ai cũng cần nghỉ ngơi

Ai cũng cần nghỉ ngơi

Cách đây vài tuần gì đó, mình nhận được một chia sẻ như thế này trên Fanpage Lifelong Learners

Em đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa phát triển bản thân và giải trí, lúc trước em đâm đầu vào để cải thiện bản thân thì lại

Continue Reading

Bạn không thể thay đổi người khác

thay đổi người khác

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp người đó – một người mà chúng ta luôn cảm thấy muốn nói rằng “giá mà họ đã…”. Tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác – chúng ta yêu mến họ, chúng ta quan tâm đến họ, chúng ta

Continue Reading

Tự chủ (Self-control)

Tự chủ (Self-control)

Tự chủ là khả năng kiểm soát bản thân, xét về việc làm chủ những khao khát và thèm muốn của bản thân. Những người tự chủ có thể kiềm chế điều họ muốn để đảm bảo rằng họ không quá mê đắm hay không quá kham khổ.

Nhà thần

Continue Reading