Tự chủ (Self-control)

Tự chủ (Self-control)

Tự chủ là khả năng kiểm soát bản thân, xét về việc làm chủ những khao khát và thèm muốn của bản thân. Những người tự chủ có thể kiềm chế điều họ muốn để đảm bảo rằng họ không quá mê đắm hay không quá kham khổ.

Nhà thần

Continue Reading

Cần bao nhiêu để cảm thấy đủ?

Cần bao nhiêu để cảm thấy đủ?

Bao nhiêu tiền thì đủ? Bao nhiêu quần áo thì đủ? Bao nhiêu bạn bè thì đủ? Bao nhiêu mối quan hệ thì đủ? Bao nhiêu niềm vui thì đủ? Bao nhiêu hạnh phúc thì đủ?… Thật ra, chẳng bao giờ đủ được.

Tôi từng thấy nhiều người đặt câu …

Continue Reading