Đi sâu hơn, chứ không phải rộng hơn

Đi sâu hơn, chứ không phải rộng hơn

Tôi tiếp tục tưởng tượng một truyền thống mà tôi muốn tạo ra. Sau khi đã có một sự nghiệp ổn định và tốt đẹp trong một thời gian dài, đồng thời có một vài đồ vật tinh xảo ở trong nhà thì bạn sẽ dành cả một năm không

Continue Reading