Gửi người bạn yêu quý của tớ

Gửi người bạn yêu quý của tớ

Cuối năm là thời điểm tốt nhất để mỗi chúng ta nhìn lại một năm đã qua: làm được gì, chưa làm được gì, còn làm dở cái gì và có thể hoàn thành điều gì trước khi năm mới bắt đầu. Mình cũng vậy. Mình coi những ngày này

Continue Reading