Search results

199 results found.

Những mùa của cuộc sống

Những mùa của cuộc sống

Tôi tin vào quá trình. Tôi tin vào 4 mùa. Tôi tin rằng mùa đông khắc nghiệt, nhưng rồi mùa xuân sẽ đến. Tôi tin có mùa sinh trưởng. Và tôi nghĩ bạn cũng nhận ra rằng trong cuộc sống này, bạn trưởng thành. Bạn sẽ trở nên tốt hơn.

Continue Reading

Hiểu về Transferable Skills – các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Hiểu về Transferable Skills - các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Transferable Skills là một khái niệm không mới. Mình nghĩ rất nhiều người đã biết tới thuật ngữ này hoặc đã nghe ở đâu đó nhưng có thể chưa hiểu rõ Transferable Skills bao gồm những kỹ năng gì mà thôi. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy

Continue Reading
1 2 3 20