Search results

199 results found.

Nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng sống

Nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng sống

Lời khuyên dễ nhất để cho – và lời khuyên khó nhất để làm – đó là “buông bỏ”.

Không được tuyển vào làm vị trí đó ư? Thôi, bỏ nó đi. Vẫn nghĩ về những lỗi bạn đã mắc trong buổi thuyết trình tuần trước ư? Thôi, quên nó

Continue Reading

Sống liêm chính (Live with Integrity)

Sống liêm chính (Live with Integrity)

Có ba tình huống dành cho bạn:

  • Bạn là một nhân viên nhà nước vừa mới nghe ngóng được chuyện Chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm và sân bay mới. Giá đất trong khu vực có khả năng sẽ tăng mạnh một khi
Continue Reading

Chậm lại để sống

chậm lại để sống

Ngay khi tôi ngừng chờ đợi một điều gì đó từ người khác, từ cuộc sống và từ chính bản thân tôi, tôi bắt đầu cảm nhận được mình đang sống thực sự.

Cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng tuyệt vời, nhiều cơ hội mới với những

Continue Reading