Mindset: Tư duy cố định và tư duy tăng trưởng – đâu là chìa khóa để trở thành người học cả đời?

Nếu tưởng tượng ít thì hiển nhiên càng ít thứ bạn xứng đáng được nhận”, Debbie Millman đưa ra lời khuyên này tại một trong những buổi diễn thuyết ở buổi lễ phát bằng đại học hay nhất của ông, thúc giục rằng: “Hãy làm thứ bạn

Continue Reading