My Reading List

đọc gì trên mạng

Tôi có rất nhiều sở thích, đặc biệt là đọc, nghe và ghi chép. Tôi có thể dành cả ngày để đọc, nghe và hầu hết tôi đều sử dụng nguồn nước ngoài. Một phần vì công việc, một phần vì tôi biết rằng bằng cách “ép” bản thân như

Continue Reading