Bạn không thể thay đổi người khác

thay đổi người khác

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp người đó – một người mà chúng ta luôn cảm thấy muốn nói rằng “giá mà họ đã…”. Tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác – chúng ta yêu mến họ, chúng ta quan tâm đến họ, chúng ta

Continue Reading

Yêu xa: Tình yêu, niềm tin và hy vọng

Yêu xa: Tình yêu, niềm tin và hy vọng

Yêu xa – một chủ đề rất quen thuộc với nhiều người. Có lẽ, chẳng ai thích yêu xa cả – chờ đợi, ngóng trông, niềm tin lung lay, nghi ngờ, không thể gặp mặt, không có những cái ôm, nắm tay, thiếu vắng nhau vào ngày lễ tình nhân,

Continue Reading

Nỗ lực không phải là tất cả

Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở nỗ lực

Một người bạn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất xúc động về cậu bạn học cùng lớp phổ thông của anh ấy – một câu chuyện mà giờ đây, tôi tin rằng nó xảy ra với gần như tất cả mọi người, dù dưới những hình thức

Continue Reading
1 2 3 12