Ebook đầu tiên: Những điều nhỏ bé

Những điều nhỏ bé

Sau một thời gian ấp ủ, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được cuốn ebook đầu tay: Những điều nhỏ bé. Với cuốn ebook này, mình muốn nhắc nhở bản thân mình và gửi gắm đến các bạn – những độc giả vô cùng yêu mến của mình, …

Continue Reading