Nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng sống

Nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng sống

Lời khuyên dễ nhất để cho – và lời khuyên khó nhất để làm – đó là “buông bỏ”.

Không được tuyển vào làm vị trí đó ư? Thôi, bỏ nó đi. Vẫn nghĩ về những lỗi bạn đã mắc trong buổi thuyết trình tuần trước ư? Thôi, quên nó

Continue Reading

Tình yêu đẹp luôn hiện hữu

tình yêu luôn hiện hữu

Ngay từ lúc nó bắt đầu. Cho đến mãi mãi.

Tình yêu đẹp đã luôn như vậy, bây giờ cũng như vậy và sau này cũng sẽ như vậy.

Nó “trường tồn” ngay từ thuở ban đầu. Nó “trường tồn” trước khi chưa có ai nhận ra điều gì đang

Continue Reading
1 2 3 5