Hiểu về Transferable Skills – các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Hiểu về Transferable Skills - các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Transferable Skills là một khái niệm không mới. Mình nghĩ rất nhiều người đã biết tới thuật ngữ này hoặc đã nghe ở đâu đó nhưng có thể chưa hiểu rõ Transferable Skills bao gồm những kỹ năng gì mà thôi. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy

Continue Reading