Design Thinking (Tư duy thiết kế) – một kỹ năng quan trọng người trẻ nên học

Design Thinking (Tư duy thiết kế)

Tiêu đề bài viết mình nhấn mạnh “người trẻ” nhưng thực tế, ai cũng nên học và nên rèn luyện design thinking (Tư duy thiết kế).

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với bạn một số điều cơ bản về kỹ năng này và làm cách nào để rèn luyện nó nhé.

Apple là một trong những ví dụ điển hình của

Continue Reading
1 2 3 6