Bất cứ công việc nào cũng có ý nghĩa

Bất cứ công việc nào cũng có ý nghĩa

Tôi rất giỏi trong việc hoàn thành được nhiều thứ, bắt tay vào hành động, chồng chất càng nhiều những công việc đã hoàn thiện.

Hành động không phải là vấn đề của tôi – vấn đề là làm cho chính các công việc trở nên nhiều ý nghĩa.

Continue Reading

Đi sâu hơn, chứ không phải rộng hơn

Đi sâu hơn, chứ không phải rộng hơn

Tôi tiếp tục tưởng tượng một truyền thống mà tôi muốn tạo ra. Sau khi đã có một sự nghiệp ổn định và tốt đẹp trong một thời gian dài, đồng thời có một vài đồ vật tinh xảo ở trong nhà thì bạn sẽ dành cả một năm không

Continue Reading