Đừng cố gắng sống quá khôn ngoan

Mình có một điểm yếu vô cùng lớn. Đó là trong nhiều vấn đề, mình rất không biết cách làm thế nào để cư xử cho đúng đắn, nói cho hay, cho khôn ngoan, và đẹp lòng người khác.

Mình không khéo ăn khéo nói. Không phải là người hoạt …

Continue Reading

Nội lực

Mình của bây giờ và trước đây rất khác nhau. Nếu bây giờ, mình là người rất nhiều động lực, không dễ dàng từ bỏ và luôn cố gắng thì mình của trước đây hoàn toàn ngược lại.

Bạn có thể tưởng tượng ra một người rất tự ti

Continue Reading

Tăng độ khó

Bài viết được lược dịch từ bài gốc Increasing the Difficulty của Nat Eliason. 

— 

Suốt thời gian học đại học, tôi đã dành khoảng 2000 tiếng đồng hồ chơi DOTA 2. Nếu bạn không biết trò chơi này thì không có cách ngắn gọn nào để giải thích nó cho bạn …

Continue Reading
1 2 3 5