Productivity là gì và làm thế nào để cải thiện năng suất công việc?

năng suất làm việc

“Productivity, productivity, productivity!”, “Em phải cải thiện productivity của mình lên?”, “Tớ đang áp dụng vài kỹ thuật để cải thiện Productivity của mình?”, “Dạo này productivity giảm quá, đang nghĩ cách để cải thiện đây?”, “10 ways to improve your productvity?”…

Có lẽ bạn đã nghe nhiều tới từ

Continue Reading

Sự sôi nổi nhạt dần

sự sôi nổi nhạt dần

Có một hiện tượng rất phổ biến mà trước đây, bản thân mình cũng đã từng trải qua vô cùng nhiều lần. Bây giờ cũng thế, mình vẫn thấy nó đôi khi xuất hiện. Chỉ khác là mình đã biết cách kiểm soát nó tốt hơn trước.

Đại loại mình

Continue Reading