Springtime of youth — Sức sống tuổi trẻ

Trong tiếng Nhật có một từ mình rất thích, đó là seishun (せいしゅん), tiếng Anh là youth hay springtime of life hay springtime of youth. Mình dịch nôm na ra tiếng Việt là sức sống tuổi trẻ (không ưng lắm, nhưng chưa tìm được từ nào hay hơn, nếu bạn …

Continue Reading

Hãy làm tốt nhất có thể

Một trong những nguyên tắc của mình đó luôn làm tốt nhất có thể trong tất cả những việc mình đang làm. Cho dù chỉ là tìm hiểu để biết hay trong công việc, học tập mình luôn làm hết sức. Cũng không rõ lý do, đơn giản là thói …

Continue Reading