Springtime of youth — Sức sống tuổi trẻ

Trong tiếng Nhật có một từ mình rất thích, đó là seishun (せいしゅん), tiếng Anh là youth hay springtime of life hay springtime of youth. Mình dịch nôm na ra tiếng Việt là sức sống tuổi trẻ (không ưng lắm, nhưng chưa tìm được từ nào hay hơn, nếu bạn …

Continue Reading

Hãy làm tốt nhất có thể

Một trong những nguyên tắc của mình đó luôn làm tốt nhất có thể trong tất cả những việc mình đang làm. Cho dù chỉ là tìm hiểu để biết hay trong công việc, học tập mình luôn làm hết sức. Cũng không rõ lý do, đơn giản là thói …

Continue Reading

Đừng cố gắng sống quá khôn ngoan

Mình có một điểm yếu vô cùng lớn. Đó là trong nhiều vấn đề, mình rất không biết cách làm thế nào để cư xử cho đúng đắn, nói cho hay, cho khôn ngoan, và đẹp lòng người khác.

Mình không khéo ăn khéo nói. Không phải là người hoạt …

Continue Reading

Nội lực

Mình của bây giờ và trước đây rất khác nhau. Nếu bây giờ, mình là người rất nhiều động lực, không dễ dàng từ bỏ và luôn cố gắng thì mình của trước đây hoàn toàn ngược lại.

Bạn có thể tưởng tượng ra một người rất tự ti

Continue Reading