Bình an giữa mùa dịch

Dạo này thông tin về dịch Covid nhiều quá. Mình ở bên này cũng đang bị lockdown gần một tháng rồi và chưa biết đến lúc nào tình hình sẽ thuyên giảm. Giữa tình hình dịch như vậy, mình không biết nên viết chủ đề gì đây. Lại là một …

Continue Reading