My Reading List

My Reading List: đọc gì trên mạng để học, luyện tư duy, luyện viết

[Cập nhật lần cuối: 04/02/2018] Vào tháng 11, mình đã chia sẻ với bạn danh sách những trang web và blog mình thường đọc. Từ đó đến nay, mình cũng tích lũy cho mình được một số tài nguyên học mới, cũng như khám phá ra nhiều điều từ các

Continue Reading