Đừng cố gắng sống quá khôn ngoan

Mình có một điểm yếu vô cùng lớn. Đó là trong nhiều vấn đề, mình rất không biết cách làm thế nào để cư xử cho đúng đắn, nói cho hay, cho khôn ngoan, và đẹp lòng người khác.

Mình không khéo ăn khéo nói. Không phải là người hoạt …

Continue Reading

Nội lực

Mình của bây giờ và trước đây rất khác nhau. Nếu bây giờ, mình là người rất nhiều động lực, không dễ dàng từ bỏ và luôn cố gắng thì mình của trước đây hoàn toàn ngược lại.

Bạn có thể tưởng tượng ra một người rất tự ti

Continue Reading

Trở thành người không thể thay thế

Cách đây khoảng 4 năm, mình có làm việc với một cô cũng là sếp của mình. Trong một lần ngồi nói chuyện linh tinh, cô ấy khuyên bọn mình là “hãy trở thành người không thể thay thế.”

Mình không coi đây là một mục tiêu cần đạt được,

Continue Reading

Gig Economy là gì?

Năm 2020, mục tiêu của mình là tập trung vào học và phát triển bản thân. Mà chẳng cần chờ tới ngày đầu tiên của năm, mình sẽ bắt đầu từ hôm nay với một chủ đề rất thú vị: Gig Economy. Gig Economy đã bắt đầu và phát

Continue Reading