Cách để trở nên quyết đoán hơn

Cách để trở nên quyết đoán hơn

Tôi học được cách trở nên quyết đoán hơn từ mẹ của tôi. Bà luôn thể hiện cảm xúc của mình, thoải mái với việc nói “không”, luôn nghĩ tới lợi ích gia đình mỗi khi hành động, và cũng nghĩ tới lợi ích của những người khác nữa.

Continue Reading
1 2 3 23