My Reading List

đọc gì trên mạng

Tôi có rất nhiều sở thích, đặc biệt là đọc, nghe và ghi chép. Tôi có thể dành cả ngày để đọc, nghe và hầu hết tôi đều sử dụng nguồn nước ngoài. Một phần vì công việc, một phần vì tôi biết rằng bằng cách “ép” bản thân như

Continue Reading

Đây là con người tôi trước 8 giờ sáng

Đừng cố gắng “hack” những cái đã thuộc về bản chất của con người.

Tôi là một doanh nhân, một nhà văn, một người sáng tạo. Tôi làm rất nhiều thứ khác nhau, nhiều loại công việc khác nhau. Tôi biết điều mà những lời nói rập khuôn sẽ mô …

Continue Reading
1 2 3 5