Sống liêm chính (Live with Integrity)

Sống liêm chính (Live with Integrity)

Có ba tình huống dành cho bạn:

  • Bạn là một nhân viên nhà nước vừa mới nghe ngóng được chuyện Chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm và sân bay mới. Giá đất trong khu vực có khả năng sẽ tăng mạnh một khi
Continue Reading

Tình yêu đẹp luôn hiện hữu

tình yêu luôn hiện hữu

Ngay từ lúc nó bắt đầu. Cho đến mãi mãi.

Tình yêu đẹp đã luôn như vậy, bây giờ cũng như vậy và sau này cũng sẽ như vậy.

Nó “trường tồn” ngay từ thuở ban đầu. Nó “trường tồn” trước khi chưa có ai nhận ra điều gì đang

Continue Reading

Hiểu về Transferable Skills – các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Hiểu về Transferable Skills - các kỹ năng có thể chuyển đổi cần thiết cho học tập, công việc, cuộc sống

Transferable Skills là một khái niệm không mới. Mình nghĩ rất nhiều người đã biết tới thuật ngữ này hoặc đã nghe ở đâu đó nhưng có thể chưa hiểu rõ Transferable Skills bao gồm những kỹ năng gì mà thôi. Nếu tìm hiểu một chút thì bạn sẽ thấy

Continue Reading
1 2 3 10