Sự sôi nổi nhạt dần

sự sôi nổi nhạt dần

Có một hiện tượng rất phổ biến mà trước đây, bản thân mình cũng đã từng trải qua vô cùng nhiều lần. Bây giờ cũng thế, mình vẫn thấy nó đôi khi xuất hiện. Chỉ khác là mình đã biết cách kiểm soát nó tốt hơn trước.

Đại loại mình

Continue Reading

Ai cũng cần nghỉ ngơi

Ai cũng cần nghỉ ngơi

Cách đây vài tuần gì đó, mình nhận được một chia sẻ như thế này trên Fanpage Lifelong Learners

Em đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa phát triển bản thân và giải trí, lúc trước em đâm đầu vào để cải thiện bản thân thì lại

Continue Reading
1 2 3 20