Bản quyền

BẢN QUYỀN – CỘNG TÁC

 

Toàn bộ nội dung đã được dịch, viết và đăng lên đều thuộc bản quyền của Form Your Soul (ngoại trừ các phần trích dẫn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được đặt trong dấu ngoặc kép).

Mọi nguồn tin trích đăng toàn bộ hoặc một phần các bài viết đều phải nêu rõ tên blog Form Your Soul kèm theo link gốc bài viết. Trích dẫn quá 25% toàn văn bài viết là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý của tác giả.

Mọi vấn đề liên quan đến việc sao chép, đăng tải, sử dụng bài viết, cũng như trao đổi, cộng tác, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: lavendaire.nguyen@gmail.com.

Xin chân thành cám ơn!

 

2 Comments

  1. Hôm nay m mới đọc mục bản quyền. Xin lỗi bạn hôm trước lỡ mượn mấy câu thơ của bạn, m có ghi nguồn nhưng m ko để link trực tiếp. Hì.

Leave a Reply