Tình bạn và tuổi trưởng thành

Trong thứ bậc của các mối quan hệ, tình bạn nằm ở dưới cùng, sau các mối quan hệ tình cảm lãng mạn, bố mẹ, và con cái. Đây là sự thật cuộc đời và khoa học cũng khẳng định như vậy.

Tình bạn là mối quan hệ độc

Continue Reading

Những lựa chọn trong cuộc đời

Lựa chọn cuộc đời

Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn không giới hạn. Khi chúng ta quyết định làm thứ này mà không làm thứ kia, chính là chúng ta đang đưa ra một lựa chọn. Thế nên, hãy luôn cố gắng hết sức mình để có những lựa chọn đúng đắn

Continue Reading
1 2 3 7