Search results

45 results found.

Đừng cố gắng sống quá khôn ngoan

Mình có một điểm yếu vô cùng lớn. Đó là trong nhiều vấn đề, mình rất không biết cách làm thế nào để cư xử cho đúng đắn, nói cho hay, cho khôn ngoan, và đẹp lòng người khác.

Mình không khéo ăn khéo nói. Không phải là người hoạt …

Continue Reading

Gig Economy là gì?

Năm 2020, mục tiêu của mình là tập trung vào học và phát triển bản thân. Mà chẳng cần chờ tới ngày đầu tiên của năm, mình sẽ bắt đầu từ hôm nay với một chủ đề rất thú vị: Gig Economy. Gig Economy đã bắt đầu và phát

Continue Reading

Tập trung hay bận rộn?

Hãy nhìn xung quanh xem: Tất cả mọi người đang làm nhiều việc cùng lúc. Chúng ta đang làm nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể hoàn thành, nỗ lực lấp đầy mọi “kẽ hở” thời gian với thật nhiều công việc. Mọi ngóc ngách trong thành phố

Continue Reading
1 2 3 5