Category: Trải nghiệm cuộc sống

Ngã rẽ cuộc đời: Hai con đường mang tên ‘Nên’ (Should) và ‘Phải’ (Must)

Có hai con đường trong cuộc đời: Nên và Phải. Chúng ta đối mặt với ngã rẽ này từ lần này đến lần khác. Và mỗi lần, chúng ta đều phải đưa ra lựa chọn.

Hơn một năm trước, tôi đã chọn Phải rất nhiều lần. Và nó thật khủng …

Lòng tốt “dè dặt” và những con người cô đơn trong xã hội hiện đại

Nhặt được của rơi phải trả lại. Nhìn thấy người già hoặc trẻ nhỏ qua đường phải giúp đỡ. Lên xe bus thấy phụ nữ mang thai hoặc trẻ em phải nhường chỗ. Nói chung, trong bất cứ tình huống nào nếu gặp người hoạn nạn đều phải cứu giúp.