Category: Tâm lý học ứng dụng

Lòng tốt “dè dặt” và những con người cô đơn trong xã hội hiện đại

Nhặt được của rơi phải trả lại. Nhìn thấy người già hoặc trẻ nhỏ qua đường phải giúp đỡ. Lên xe bus thấy phụ nữ mang thai hoặc trẻ em phải nhường chỗ. Nói chung, trong bất cứ tình huống nào nếu gặp người hoạn nạn đều phải cứu giúp.