Ngày hôm nay, trong lúc đang lướt Quora, tôi vô tình đọc được câu chuyện này. Tiêu đề của câu hỏi là Câu chuyện lãng mạn nhất bạn có