Month: August 2017

Tại sao và làm thế nào để trở thành người học cả đời (Lifelong Learning)?

Lifelong Learning là hai từ được nhắc đến rất thường xuyên trong những năm gần đây, ám chỉ một người nào đó không ngừng học tập và xác định học hỏi cả đời. Họ mưu cầu kiến thức hoặc vì những lý do cá nhân hoặc công việc và chủ

Bức thư Bill Gates gửi tới các sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm 2017

Xin chúc mừng! Bạn vừa hoàn thành thứ gì đó mà tôi chưa bao giờ cố gắng làm được – giành được một tấm bằng đại học.

Giữa bài diễn thuyết của bạn và của những người khác trong ngày lễ tốt nghiệp, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ nhận