Month: July 2017

Lòng tốt “dè dặt” và những con người cô đơn trong xã hội hiện đại

Nhặt được của rơi phải trả lại. Nhìn thấy người già hoặc trẻ nhỏ qua đường phải giúp đỡ. Lên xe bus thấy phụ nữ mang thai hoặc trẻ em phải nhường chỗ. Nói chung, trong bất cứ tình huống nào nếu gặp người hoạn nạn đều phải cứu giúp.

Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai: nhiều việc làm sẽ biến mất bởi robot

Những con robot đang đến, những con robot đang đến!

Các báo cáo đều đặn cảnh báo rằng một Apocalypse “tự động hóa” (automation) đang đến gần. Vào tháng 1, nghiên cứu của tổ chức McKinsey & Company đã phát hiện ra khoảng 30% công việc của 60% nghề nghiệp …